Yerel Gazeteciler için Çağrı

Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak müdahale olmaksızın belli görüşlere sahip olma ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırma, elde etme ve yaygınlaştırma özgürlüklerini içerir.

  • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 19. Madde. 1948.

Düşünce ve ifade özgürlüğü her ne kadar pek çok uluslararası bildirgede ve sözleşmede belirtilen evrensel bir hak olsa da bu hakkın kullanımı hala belirli bir standarta oturtulabilmiş değildir. Özellikle görsel-işitsel ve yazılı basının toplumsallaşma sürecindeki önemli rolü göz önüne alındığında, ifade özgürlüğünün bu alanda mutlak surette meşruiyetini ilan etmesi yadsınamaz bir gerekliliktir.

Irkçı ve ayrımcı söylemlerin duyulmasında, öğrenilmesinde, benimsenmesinde veya kullanılmasında medyanın rolünü sorgulayan çalışmalar göstermektedir ki, haber okurlarının gündelik hayatlarında kısa süreli karşılaşmalar haricinde fikir sahibi olmadıkları toplumsal gruplar hakkındaki yargılarının oluşmasında, okudukları haberler ve gazete yazıları önemli bir yere sahip.

“Önce sözcükler sonra mermiler öldürür.” Adam Mihnik, Leh yazar

Eşitlikçi haberciliğin önemini vurgulamak ve yaşadıkları bölgelerdeki insan hakları ihlalleri ile ayrımcılık vakalarını haber yapan yerel gazetecileri cesaretlendirebilmek adına, Yerel Gazeteciler Ağı ortaklığında Farklılık/Ayrımcılık Haberciliği Yarışması düzenliyoruz. Yarışma; Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği ortaklığında,  “İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası” projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım için çeşitlilik, dahiliyet ve ayrımcılık üzerine hazırlanmış yeni haberlerin sunulması beklenmektedir. Yarışmaya katılan yerel gazetecilerin haberleri arasından 5 tanesi, 3 kişilik bağımsız jüri tarafından seçilecek ve ödüllendirilecektir. Dilin kullanımı, kapsayıcılık, kapsamlılık ve bölgesel temsil gibi kriterler üzerinden haberler dikkate alınacaktır. Farklılık/Ayrımcılık Haberciliği Yarışması’nın sonucunda seçilen habercilere “Ayrımcılıkla Mücadele Ödül Gecesi”nde ödülleri verilecektir.