Festival ile eşzamanlı olarak İstanbul’da ayrımcılık temalı bir Uluslararası Sempozyum gerçekleştireceğiz. Farklı ülkelerden farklı hak alanlarında çalışan pek çok kişinin katılacağı bu sempozyum kamuoyunun katılımına açık olacaktır. Böylece sempozyumda ayrımcılık konusu daha geniş bir zeminde tartışılarak farklı ülke deneyimleri ile birlikte tekrar ele alınacaktır.

Sempozyumda, politika ve mevzuat değişimlerindeki tartışmalar gibi pek çok alanda ayrımcılık üzerine gerçekleştirilecek tartışmalara dayanarak ortaya çıkan öneriler derlenecek ve Eşitlik Forumu’nun web sitesinde yayınlanarak sempozyumun ardından da ayrımcılık alanındaki tartışmaları beslemesi amaçlanmaktadır.