Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği; kadınların ekonomik, sosyal, bireysel, kültürel, yasal, toplumsal ve politik anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş, sonrasında ihtiyaca yönelik olarak “Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık” konusunda çalışmaya başlamıştır.

Trabzon’da kadına yönelik şiddet konusunda çalışma yapılmaması “Şiddet  Farkındalığı Grup Çalışmaları” olan ihtiyacı doğurmaktadır. İsveç Başkonsolosluğu ile iş birliğimiz sonucunda “Trabzon’da Kadınlar Güçleniyor” projesini hayata geçirdik ve “Farkındalık Atölye Çalışmaları” başlamış oldu.  Bu çalışmalar haftada bir gün olmak üzere 8 hafta sürmektedir.

Trabzon’da kadınların yaşadığı şiddeti görünür kılmak ardından  hem kendi kurumsal kapasitemizi   geliştirmek hem de bu konuda çalışmalara katılımı talep eden kadınlarla “Farkındalık Grup Çalışmaları” yaparak, kurmak istediğimiz danışma merkezinin insan kaynağını yaratmak istiyoruz.