Ayrımcılık Yasağı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB)’den başlayarak tüm bölgesel ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan ortak ilkedir. İnsan hakları rejimi, sözleşmelerde güvence altına hakların  evrenselliği ve “herkes” için geçerli olduğu, hiç kimsenin herhangi bir farklılığı nedeniyle insan haklarından mahrum bırakılamayacağı ilkesine dayanır.

Ayrımcılık yasağı ilkesi esas olarak tüm insanların eşitlik fikrinden kaynaklanır. Bu ilke, ayrımcılığın engellenmesi için bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası alanda pek çok hukuki metin, politika belgesi ve aracında yer alıyor olsa da; tüm çabalara rağmen temel insan hakları ve özgürlüklere herkesin eşit fırsatlarla erişimi insan hakları alanındaki en önemli problem alanıdır.

Elbette, insan hakları hukuku ayrımcılığın önlenmesine ilişkin daha etkili önlemler ve mekanizmalar geliştirmeye çalışmaktadır. Yeni önleme mekanizmaları ve hukuksal enstürmanlar geliştirmek, mağdurlar için tazmin yolları yaratmak için evrensel düzeyde süren bir çabadır bu.

Ayrımcılık Türkiye’de  üzerinde çok az konuşulan, yeterli ve işlevli önleme/tazmin  mekanizmaları olmayan ve artık neredeyse mağdurlar tarafından bile kanıksanan yaygın gündelik bir pratiktir. Her türden farklılıkları nedeniyle ayrımcılık risk altında olan kişiler/gruplar da toplumsal alanda “diğerlerine” karşı ayrımcı pratikler geliştirebilmektedir.

Bu bağlamda; ayrımcılığa ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması, farklılıklara saygıyı  güçlendirmek, önleme mekanizmalarını daha işlevsel/etkin hale getirmek ve kamu politikalarının yeniden şekillendirilmesinin eşitlik yolunda atılması gereken önemli adımlar olduğunu düşünüyoruz.

İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya Projesi, giderek gündelik yaşamın sıradan pratiği haline gelen ayrımcılığın tüm biçimlerine karşı ortak mücadeleyi hayata gerçekleştirebilmeyi hedeflemektedir. Ayrımcılık mağdurlarının ve risk altındaki grupların; haklara eşit erişimlerinin güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası insan hakları şikayet mekanizmalarına etkin bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamanın ortak mücadele ile daha kolaylaşacağını düşünüyoruz. Bu nedenle başta Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) olmak üzere ayrımcılığa karşı olan herkesle birlikte Eşitlik Forumu’nu örgütlemek istiyoruz.