Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği ortaklığında yürütülen  “İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası” projesi kapsamında grafik yarışması düzenleniyor.

Yarışma, hak temelli bir eşitlik anlayışının toplum tarafından içselleştirilmesini amaçlayan, ayrımcılık karşıtı çeşitli etkinlikleri içeren “İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası” kapsamında tasarlanmıştır. Sanatsal üretim gücünü, diğer ifade biçimlerinden farklı olarak, tanımsız bir ifade olanağı yaratmasından alır; bu türden bir özgürlük alanı, bir toplumda farklı seslerin duyulması açısından ayrımcılığa karşı çoğulluğun ifade özgürlüğünün teminatıdır. Ayrımcılıkla mücadelede sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünden beslenmeyi öngören grafik yarışması, gençlerin katılımını sağlayarak, Türkiye’de insan hakları aktivizminin devamlılığını ve  hak temelli sivil topluma duyulan ilginin artmasını amaçlıyor.

“Ayrımcılık” teması üzerine çekilecek grafik yarışması ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerini kapsamakla birlikte, 30 yaşından küçük sanatçıları ve konuya ilgi duyan herkesi hedefler. Filmler insan hakları alanından ve bağımsız 3 kişi tarafından değerlendirilecek, kazanan eserlere ait ödüller “Ayrımcılıkla Mücadele Ödül Gecesi” nde sahiplerine verilecektir. Filmlerin gösterimi bu ödül töreninde yapılacak, ileriki dönemde proje finali olarak tasarlanan  Eşitlik Haklar Festivali’nde de izleyici ile paylaşılacaktır. Yarışma çıktıları, eser sahiplerinin izinleri dahilinde, kampanya materyallerinde de kullanılacaktır.

Yarışmanın son başvuru tarihini ve gerekli koşulları içeren çağrı metni yakın zamanda sitemizden duyurulacaktır.

*“İnsan Haklarına Eşit Erişim Kampanyası”, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenmektedir.