Eşitlik Forumu aktivistler, STÖ’lar, sendikalar, barolar, akademisyenler, inisiyatifler, öğrenciler ve diğer sivil aktörleri bir araya getiren, her türlü ayrımcılıkla mücadelenin ortak tek amaç olacağı bir oluşumdur.  

Proje genel çerçevesi dahilinde Forum’un çalışma ve karar alma yöntemi, faalayetlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi dahil olan herkesin katılımı ile karara bağlanacak ve üzerinde ortaklaşılacak iç demokrasi kuralları projenin hayata geçirilmesinde tüm süreçler için bağlayıcı olacaktır.

Eşitlik Forumu bir dayanışma ve ortak mücadeleyi koordine işlevi görmeyi  hedeflemektedir. Koordinasyon; STÖ’ler, sendikalar, yerel gazeteciler, inisiyatifler, aktivistler gibi geniş bir yelpazedeki farklı alanlardan temsilcilerince sağlanacaktır.

Eşitlik Forumu web sitesi ayrımcılık yasağı kütüphanesi, ayrımcılık vakalarını haritalanmasını, Türkiye genelinde ayrımcılık karşıtı tüm etkinlikleri gösteren interaktif haritayı, ayrımcılık mağdurlarının Forum’a yardım ya da veri sağlamak için başvuru yapabilecekleri şikayet mekanizmasını, Eşitlik Kampanyası ortak faaaliyetlerinin bilgilerini, yapılacak yerel ve uluslararası toplantı çıktılarını, izleme raporlarını içerecektir.

Ayrıca önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz eşitlik ve ayrımcılıkla ilgili filmler ve kısa filmler, festival ve yarışmalar ve ayrımcılıkla ilgili materyallerin arşivlerini buradan takip edebilir, bu şekilde siz de Forum’a dahil olabilirsiniz.