Duyuru: “Eşitlik Mücadelesi Sürüyor!” Almanağı Yayımlandı!

“Eşitlik Mücadelesi Sürüyor!” başlığı ile oluşturduğumuz küresel insan hakları mücadelesini anlatan bu almanak, üç yıl boyunca yürütülen “İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Kampanya Projesi”nin bir parçası olarak tasarlandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) finansal desteği ile Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD), Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD) ve Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KARKAD-DER) tarafından yürütülen bu proje, süregelen ayrımcılık yasağı ihlalleri karşısında Türkiye’de “eşitlik” kavramının yaygınlaştırılması, içselleştirilmesi ve bu amaçlara yönelik mücadelenin devamlılığına katkı sunmayı amaçlıyor.

Tarihten günümüze, farklı ırk, etnik köken, din, inanç grubuna mensup kişiler, kadınlar, engelliler, çocuklar ve LGBTİ+lar tarafından yürütülen hak mücadelelerinin ortak paydası her zaman temel hak ve özgürlüklere eşit erişim oldu ve olmaya da devam etmekte. Almanakta bulunan 39 farklı başlık, 13. yüzyıldan itibaren tarihin farklı noktalarında, farklı hak özneleri ya da grupların farklı yöntemlerle yürüttüğü mücadeleye odaklanıyor. Almanağa eklenen başlıkların seçiminde ana kriterlerden biri; bu yukarıda saydığımız çeşitli hak alanlarında atılmış bir ilk adım ya da kendisinden sonra gelen bir mücadeleye ilham kaynağı oluşu idi.

Ayrımcılık karşıtı ve eşitlik talebi ile yürütülen mücadeleye daha da çok ihtiyaç olan günümüzde, tarihsel olarak sarf edilen çaba ve kazanımlara geriye dönüp bakmanın önemli olduğunu düşünüyor; bu almanağın eşitlik mücadelesinin bir parçası olan herkese, insanlık tarihinde ne kadar yol kat edildiği ve aynı zamanda daha kat edilmesi gereken ne kadar fazla yol olduğunu hatırla/t/mak istiyoruz. Eşitlik mücadelesinin, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de bütüncül bir dayanışma içinde yürütülmesi gerektiğini, içinden geçtiğimiz zorlu pandemi koşullarında bir kez daha anlıyoruz.

“Eşitlik Mücadelesi Sürüyor!” almanağına bu linkten ulaşabilirsiniz.

0 Shares:
You May Also Like
Daha Fazla

“Korona Günlerinde de Ayrımcılık” Çevrimiçi Konferans Başvuruları Başladı!

Eşitlik Forumu olarak, Korona Günlerinde de Ayrımcılık başlığıyla; risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimde yaşadıkları sorunları, yürürlüğe konan politikaların söz konusu gruplar açısından sonuçlarını ve kapsayıcılık ve eşitliği sağlamaya yönelik önerileri tartışmak üzere çevrimiçi oturumlardan oluşan bir konferans düzenliyoruz.