Duyuru: 2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı’na kayıtlar devam ediyor!

Eşitlik Forumu tarafından 10-11 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan, ancak COVID-19 nedeniyle ertelenen “2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı” pandemi koşullarında çevrimiçi olarak düzenleniyor.

Eşitlik Forumu tarafından 10-11 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan, ancak COVID-19 nedeniyle ertelenen “2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı” pandemi koşullarında çevrim içi olarak düzenlenecek.
*scroll below for the English announcement

2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı’nın 24 – 25 Ekim, 31 Ekim ve 7 – 8 Kasım 2020 tarihleri arasında 3 hafta sonunu kapsayan oturumlarına katılım için kayıtlar açıldı.

24- 25 Ekim hafta sonunda gerçekleştirilen oturumların ardından, 31 Ekim 2020 Cumartesi Günü yapılacak beşinci ve altıncı oturumlara bu linkten kayıt olabilirsiniz: https://t.co/A7GNWlVAvX?amp=1

Tüm oturumlar Zoom programı üzerinden gerçekleşecektir. Tüm oturumlarda işaret dili tercümesi ve İngilizce- Türkçe / Türkçe – İngilizce simultane çeviri yapılacaktır. Kayıt sonrasında ilgili oturumun öncesinde giriş bilgileri katılımcılar ile paylaşılacaktır.

İleriki tarihli oturumlara kaydolmak için web sitemizi ya da sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Oturum Başlıkları, Konuşmacılar ve Diğer Ayrıntılar:

31 Ekim Cumartesi : 5. Oturum ( 11:00-13:00 )
Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Ayrımcılığı

Moderatör: Dr. F. Ceren Akçabay

Yüksek Mahkeme Kararlarında LGBTİ+ Hakları
• Dr. Evra Çetin / İstanbul Okan Üniversitesi  

BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin Kesişimsellik Çalışmaları
• Genoveva Tisheva / BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Üyesi

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
• Dr. Kıvılcım Turanlı / Hukukçu

31 Ekim Cumartesi : 6. Oturum ( 16:00-18:00 )
Engelli Bireylere Yönelik Ayrımcılık
Moderatör: Prof. Dr. Selda Çağlar

Bir Ayrımcılık Aracı Olarak Ehliyetin Kısıtlanması
• Dr. İdil Işıl Gül / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Triaj Etiğinde Yaşlı ve Engelli Ayrımcılığı: Faydacılığın Ötesinde Bir Alternatif
• Balam Nedim Kenter / Concordia Üniversitesi

Engellilerin Hakları Komitesi’nin içtihatlarında eşitlik ve ayrımcılık yasağı
• Dr. Damjan Tatic / Hukukçu, bağımsız araştırmacı


The 2nd International Discrimination Conference, organised by Equality Forum which was originally set to be held in April but was postponed due to the COVID-19 pandemic, will be held online due to the pandemic conditions with different sessions on the following dates during three weekends: 24 – 25th October, 31st October and 7 – 8th November 2020. 

After the first weekends’ sessions on October 24th-25th, you may use the following link to register for the first set of sessions on October 31st : https://t.co/A7GNWlVAvX?amp=1

All sessions of the Conference will take place on Zoom. All sessions will include sign language interpretation as well as English/Turkish – Turkish/English simultaneous translation. After participants fill out the form, relevant details for joining the event will be shared before sessions commence.

Please keep checking our website or social media accounts to more information on how to register for the future sessions of the Conference.

Below are the titles of each session, speakers and other details:  

31st October Saturday : Fifth Session (11:00-13:00)
Sexual Orientation & Gender Identity Discrimination

Moderator: Dr. F. Ceren Akçabay

LGBTI + Rights in High Court Decisions
• Dr. Evra Çetin / Istanbul Okan University

Intersectionality in the work of the CEDAW Committee
• Genoveva Tisheva / Member of UN CEDAW Committee

Gender Discrimination
• Dr. Kıvılcım Turanlı / Legist

31st October Saturday : Sixth Session (16:00-18:00)
Discrimination Against People with Disabilities
Moderator: Prof. Dr. Selda Çağlar

Restrictions on Legal Capacity as a Tool of Discrimination
• Dr. İdil Işıl Gül / Istanbul Bilgi University

Ageism and Ableism in Triage Ethics: An Alternative Beyond Utilitarianism
• Balam Nedim Kenter / Concordia University

Equality and non-discrimination in the jurisprudence of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
• Dr. Damjan Tatic / Legal Expert, Independent Scholar 

1 Shares:
You May Also Like
Daha Fazla

“Korona Günlerinde de Ayrımcılık” Çevrimiçi Konferans Başvuruları Başladı!

Eşitlik Forumu olarak, Korona Günlerinde de Ayrımcılık başlığıyla; risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimde yaşadıkları sorunları, yürürlüğe konan politikaların söz konusu gruplar açısından sonuçlarını ve kapsayıcılık ve eşitliği sağlamaya yönelik önerileri tartışmak üzere çevrimiçi oturumlardan oluşan bir konferans düzenliyoruz.