Duyuru: 2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı’na bekliyoruz!

Eşitlik Forumu tarafından 10-11 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan, ancak COVID-19 nedeniyle ertelenen “2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı” pandemi koşullarında çevrimiçi olarak düzenleniyor.

Eşitlik Forumu tarafından 10 11 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan, ancak COVID-19 nedeniyle ertelenen “2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı” pandemi koşullarında çevrim içi olarak düzenlenecek. 2. Uluslararası Ayrımcılık Konferansı’nın 24 – 25 Ekim, 31 Ekim ve 7 – 8 Kasım 2020 tarihleri arasında 3 hafta sonunu kapsayan oturumlarına katılım için kayıtlar açıldı.
*scroll below for the English announcement

24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günü yapılacak ilk oturumlara bu linkten kayıt olabilirsiniz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6q3mbytmb18PieEfe5II1La2gl9wa8Ke8WE79WagJ9pwsIQ/viewform

Tüm oturumlar Zoom programı üzerinden gerçekleşecektir.  Tüm oturumlarda işaret dili tercümesi ve İngilizce- Türkçe / Türkçe – İngilizce simultane çeviri yapılacaktır.  Kayıt sonrasında ilgili oturumun öncesinde giriş bilgileri katılımcılar ile paylaşılacaktır.

İleriki tarihli oturumlara kaydolmak için web sitemizi ya da sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

OTURUM BAŞLIKLARI, KONUŞMACILAR VE DİĞER AYRINTILAR:

24 Ekim Cumartesi / 11:00 – 13:00
1. Oturum : Ayrımcılık Yasağının Çerçevesi
Moderatör: Dr. Dinçer Demirkent

Ayrımcılığa Karşı Ayrımcılık Meşru mudur?
• Dr. Ruhi Demiray  / Kocaeli Dayanışma Akademisi

Ayrımcılık Yasağının Hukuksal Çerçevesi
• Doç. Dr. Ulaş Karan / Istanbul Bilgi Üniversitesi

Yargı Alanında Dil Hakları Bakımından Ayrımcılık Konusu
• Dr. Derya Bayır / Bağımsız Araştırmacı

24 Ekim Cumartesi  / 16:00 – 18:00
2. Oturum : Irkçılık ve Ayrımcılık

Moderatör: Doç Dr. Hatice Çoban Keneş

• Dr. Elçin Aktoprak / İnsan Hakları Okulu
• Dr. Michael McEachrane / Raoul Wallenberg Enstitüsü
• Dr. Ekrem Düzen / Bielefeld Üniversitesi

25 Ekim Pazar /  12:00 – 14:00
3. Oturum : Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya

Moderatör: Prof. Dr. Ülkü Doğanay

Siyasetin Dilinin Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcılığa Etkisi
• Faruk Bildirici / Gazeteci

Günümüz Irkçılığını Anlamak: Güncel Örnekleriyle Türkiye Medyasında Yeni Irkçı Söylemler
• Doç. Dr. Hatice Çoban Keneş / Munzur Üniversitesi

Medyada Ayrımcılık: Ötekileştirme ve Nefret Söylemi
• Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu / İletişimbilimci

25 Ekim Pazar /  16:00 – 18:00
4. Oturum : Din, İnanç Ayrımcılığı

Moderatör: Mehmet Ertan

Türkiye’de Yahudi Olmak: Önyargı ve Antisemitizm
• Dr. Işıl Demirel / İstanbul Kültür Üniversitesi

İslam Tarihinde Dini Ötekileştirmeler
• İhsan Eliaçık / İlahiyatçı Yazar/

İnanç Nedenli Ayrımcılık: Türkiye’nin Karmaşık Bir Meselesi
• Prof. Dr. İştar Gözaydın / Akademisyen


The 2nd International Discrimination Conference,  organised by Equality Forum which was originally set to be held in April but was postponed due to the COVID-19 pandemic, will be held online due to the pandemic conditions with different sessions on the following dates during three weekends: 24 – 25th October, 31st October and 7 – 8th November 2020.

You may use the following link to register for the first set of sessions on
24th October Saturday and 25th October Sunday: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6q3mbytmb18PieEfe5II1La2gl9wa8Ke8WE79WagJ9pwsIQ/viewform

All sessions of the Conference will take place on Zoom. All sessions will include sign language interpretation as well as English/Turkish – Turkish/English simultaneous translation.
After participants fill out the form, relevant details for joining the event will be shared before sessions commence.

Please keep checking our website or social media accounts for more information on how to register for the future sessions of the Conference.

Below are the titles of each session, speakers and other details:

24th October Saturday / 11:00 – 13:00
Session 1 : Legal Framework of the Prohibition of Discrimination
Moderator: Dr. Dinçer Demirkent

Is Discrimination Against Discriminaton Legitimate?
• Dr. Ruhi Demiray / Kocaeli Solidarity Academy

The Legal Framework of Anti-Discrimination
• Assoc. Dr. Ulaş Karan / İstanbul Bilgi University

Discrimination Based on Language Rights within Judicial Proceedings
• Dr. Derya Bayır / Independent Scholar

24th October Saturday / 16:00 – 18:00
Session 2: Racism and Discrimination
Moderator:  Assoc. Dr. Hatice Çoban Keneş

Discrimination, An Inseparable Component of Nationalism: Non-Muslims in Turkey
Dr. Elçin Aktoprak / School of Human Rights

On Understanding Racism from a Universal Human Rights Perspective: A Structural Account
Dr. Michael McEachrane / Visiting Researcher at the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights

The Roles Psychology Does and Does Not Assume in Anti-Discrimination Policies
Dr. Ekrem Düzen / Bielefeld University

25th October Sunday / 12:00 – 14:00
Session 3 : Discrimination, Hate Speech and Media

Moderator: Prof. Dr. Ülkü Doğanay

The Effect of the Language of Politics on Hate Speech and Discrimination in Media
• Faruk Bildirici / Journalist, Ombudsman

Understanding Contemporary Racism: New Racist Speech in Turkey’s Media with Current Examples
• Assoc. Dr. Hatice Çoban Keneş / Munzur University

Discrimination in Media: Othering and Hate Speech
• Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu / Communications Scientist

25th October Sunday / 16:00 – 18:00
Session 4 : Discrimination Based on Religion or Belief
Moderator: Mehmet Ertan

Being Jewish in Turkey: Prejudice and Anti-Semitism
Dr. Işıl Demirel / İstanbul Kültür University

Religious Othering in the History of Islam
İhsan Eliaçık / Theologian, Author

Discrimination Based on Belief: A Complicated Affair in Turkey
Prof. Dr. İştar Gözaydın / Academic

2 Shares:
You May Also Like
Daha Fazla

“Korona Günlerinde de Ayrımcılık” Çevrimiçi Konferans Başvuruları Başladı!

Eşitlik Forumu olarak, Korona Günlerinde de Ayrımcılık başlığıyla; risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimde yaşadıkları sorunları, yürürlüğe konan politikaların söz konusu gruplar açısından sonuçlarını ve kapsayıcılık ve eşitliği sağlamaya yönelik önerileri tartışmak üzere çevrimiçi oturumlardan oluşan bir konferans düzenliyoruz.