“Korona Günlerinde de Ayrımcılık” Çevrimiçi Konferans Başvuruları Başladı!

Eşitlik Forumu olarak, Korona Günlerinde de Ayrımcılık başlığıyla; risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimde yaşadıkları sorunları, yürürlüğe konan politikaların söz konusu gruplar açısından sonuçlarını ve kapsayıcılık ve eşitliği sağlamaya yönelik önerileri tartışmak üzere çevrimiçi oturumlardan oluşan bir konferans düzenliyoruz.

Bildiğiniz üzere, yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi ilan edilmiş ve dünyanın her tarafında devletler kişi ve toplum sağlığını muhafaza etmek adına fiziksel izolasyon ve evde kalmanın teşvik edilmesi gibi kimi ortak politikaları yürürlüğe koymuştur. Ancak tüm bu politikalar, herkesin eşit hukuki statüye, fiziki altyapıya sahip barınma alanlarına, çalışma şartları ve gelir düzeyine dolayısıyla belirli bir yaşam standardına sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu politikaların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar mülteciler, Romanlar, çocuklar, yaşlılar, evsizler başta olmak üzere risk altındaki grupların salgın karşısında daha da kırılganlaşması riskini beraberinde getirmiş; yaşam, barınma, sağlık hakları başta olmak üzere temel insan haklarına eşit erişimde yaşanan sorunları daha da görünür hale getirmiştir.


Eşitlik Forumu olarak, Korona Günlerinde de Ayrımcılık başlığıyla; risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimde yaşadıkları sorunları, yürürlüğe konan politikaların söz konusu gruplar açısından sonuçlarını ve kapsayıcılık ve eşitliği sağlamaya yönelik önerileri tartışmak üzere çevrimiçi oturumlardan oluşan bir konferans düzenliyoruz.

İHOP Genel Koordinatörü Feray Salman’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ilk oturumda, Avustralyalı hak savunucusu Esther Pearson, Doç. Dr. Tolga Şirin ve Prof. Dr. Nilgün Toker ile, Kovid-19 ile mücadele sürecinde insan haklarını, alınan önlemlerin hukuka uygunluğunu ve katmerlenen ayrımcılığı konuşacağız. İlk oturum; 21 Nisan Salı, 13:30-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yurttaşlık Derneği’nden Emel Kurma’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek ikinci oturumda, Dr. Cavidan Soykan, Doç. Dr. Özgür Arun ve Hacer Foggo ile, Kovid-19 ile mücadele sürecinde kırılganlıkları daha da artan grupların; mültecilerin/göçmenlerin, Romanların durumunu, alınması gereken özel tedbirleri ve yaş ayrımcılığını konuşacağız. İkinci oturum; 22 Nisan Çarşamba, 13:30-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

*Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek oturumlara katılmak için linkte yer alan kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir. Farkı oturumlara başvurmak mümkündür.

**İlk oturumda simültane çeviri yapılacaktır.

Katılım formunu doldurmak için tıklayınız

0 Shares:
You May Also Like