Eşitlik Forumu, 37 kurumuyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na açık çağrı yayınladı.

2016 yılında kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), insan haklarına erişimde ayrımcılığın önlenmesi için kurulmuştur. 6701 sayılı TİHEK kanununda da görevleri açık bir biçimde yer almaktadır.
Hepimizin bildiği ve birçoğumuzun gündelik hayatta sıkça karşılaştığı üzere, ayrımcılık ülkemizde yaygın bir pratiktir. Başka saha araştırmaları gibi Eşitlik Forumu tarafından yapılan “Ayrımcılık Algısı Türleri-Failleri-Boyutları” araştırmasının (https://bit.ly/38u8Tdd) sonuçları da farklı temellerde (cinsiyet, cinsiyet kimliği, engellilik, inanç vb) ayrımcılığın yaygın olduğunu göstermektedir.
Kaldı ki TİHEK’e yapılan ayrımcılık başvurularının sayısı da bu durumu doğrulamaktadır. TİHEK’in kendi açıklamalarına göre sadece 2018 yılında kuruma 1008 ayrımcılık başvurusu yapılmıştır. Bu kadar başvuruya rağmen TİHEK 2018 yılında sadece iki başvuru için ayrımcılık kararı almıştır.

Bu durumdan ötürü, Eşitlik Forumu bünyesindeki 37 kurumumuzla, etkili bir insan hakları mekanizması olma rolünü hayata geçirebilmesi için, TİHEK’e bir açık çağrı yayınlamaya karar verdik. TİHEK’e açık çağrı metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

12 Shares:
You May Also Like
Daha Fazla

“Korona Günlerinde de Ayrımcılık” Çevrimiçi Konferans Başvuruları Başladı!

Eşitlik Forumu olarak, Korona Günlerinde de Ayrımcılık başlığıyla; risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimde yaşadıkları sorunları, yürürlüğe konan politikaların söz konusu gruplar açısından sonuçlarını ve kapsayıcılık ve eşitliği sağlamaya yönelik önerileri tartışmak üzere çevrimiçi oturumlardan oluşan bir konferans düzenliyoruz.