Eşitlik Forumu‘nun hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik düzenleyeceği veri toplama ve görselleştirme çalıştayı için İstanbul’da bir araya geliyoruz. 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Pınar Dağ’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek çalıştayda;

  •  Açık veri kaynaklarına erişim ve  bu kaynaklardan edinilen verinin hak temelli bir perspektiften analizi ve kullanımı,
  •  Veri yönetimi ve saklama pratikleri,
  •  Veri görselleştirme yöntemleri, uygulama araçlarına erişim ve kullanım

konuları üzerine eğitim ve uygulama ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Daha verimli kılmak adına, başvuruları kabul edilen katılımcılardan çalıştay öncesinde bazı hazırlıklarda bulunmaları(çevrimiçi eğitim, okuma, uygulama kurulumu, veri seti oluşturma ve test vb.) istenecektir. Başvuruda bulunurken 27 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında bu hazırlıklar için bir miktar zaman ayırmanız gerekebileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ediyoruz.

Çalıştayımıza katılacak kişi sayısı maalesef belli bir sayıyla sınırlı. Bu sebeple eğitim(ler)den adil koşullarda ve azami seviyede faydalanılabilmesi adına başvurularınız katılımcıların ihtiyaçları, çalışma yürüttükleri alan ve coğrafi çeşitlilik hususları dikkate alınarak değerlendirilecek. Başvuracak olanların da yakın bir hassasiyetle, çalıştaya kesin katılım gösterebileceklerse başvuru yapmalarını rica ediyoruz. 

Başvuru için aşağıda paylaşılan formu 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü bitimine kadar eksiksiz doldurmanızı bekliyoruz. İstanbul dışından gelecek katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacak olup, programa ilişkin detaylar başvuruları kabul edilen katılımcılarla paylaşılacaktır. 

https://forms.gle/D3qBLKMxTu5kDjWz9