‘Ders kitapları öğretim programlarında yer verilen kazanımlarla uyumlu olmalı’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in eğitim müfredatındaki ırkçı ve ayrımcı ifadelerle ilgili verdiği soru önergesine “Öğretim programlarımız her türlü ayrımcılığa ilişkin gerekli hassasiyeti dikkate alan bir yapıda geliştirilmekte ve bu süreçte toplumun tüm kesimlerinden görüş alınmakta ve bu görüşler azami ölçüde programlara yansıtılmaktadır. Sonuç olarak programlarımızın, eşitlik, temel değerler, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olma, barış kültürünün geliştirilmesini sağlayacak temel bilgi ve becerileri kazandırma noktasında gerekli duyarlılığa sahip olduğu değerlendirilmektedir” yanıtını verdi.
Buna rağmen eğitim müfredatının Bakanlığın belirttiği gibi olmadığını belirten pek çok rapor var. Son olarak Karşılaştırmalı Eğitim Derneği’nden uzmanlar Dr. Canan Aratemur Çimen ve Dr. Sezen Bayhan tarafından hazırlanan, 2016 ve 2017 -2018 yıllarındaki ders kitapları üzerine yapılan incelemede, ders kitaplarında ayrımcı öğelerin arttığı, sekülarizm ve toplumsal cinsiyet açısından yeni kitaplarda olumsuz ve sorunlu içeriklerin olduğu ortaya çıktı. Pek çok farklı araştırmanın sonuçları da öğretim programlarının sorunlu olduğuna dikkat çekiyor.
Eğitim alanında düzenli izleme yapan Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık Akyüz, müfredat ve ders kitapları konusunda Türkiye’de nasıl bir yol izlendiğine ve ortaya çıkan sorunlara ilişkin Uygar Gültekin’in Agos Gazetesinde yer alan haberi için tıklayınız.

0 Shares:
You May Also Like
Daha Fazla

“Korona Günlerinde de Ayrımcılık” Çevrimiçi Konferans Başvuruları Başladı!

Eşitlik Forumu olarak, Korona Günlerinde de Ayrımcılık başlığıyla; risk altındaki grupların salgınla mücadele kapsamında insan haklarına eşit erişimde yaşadıkları sorunları, yürürlüğe konan politikaların söz konusu gruplar açısından sonuçlarını ve kapsayıcılık ve eşitliği sağlamaya yönelik önerileri tartışmak üzere çevrimiçi oturumlardan oluşan bir konferans düzenliyoruz.